ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 Κατόπιν της υποχρέωσής μας που απορρέει από τον νόμο 4497/17 αρθρ. 37 υπεβλήθη στον Δήμο Βύρωνα ο απολογισμός αλληλέγγυων δράσεων.
Την 6η Ιουνίου 2019 με αρ. πρωτοκόλλου 15043 κατατέθηκε στον Δήμο Βύρωνα, με θέμα: Ετήσιος Απολογισμός Αλληλέγγυων δράσεων του "Συλλόγου Καταναλωτών Βύρωνα - Η Αλληλεγγύη", ο ετήσιος απολογισμός μας.
Αποτελείται από 56 σελίδες, με εκτενείς αναφορές στις αλληλέγγυες δράσεις μας και με ευχαριστήριες επιστολές των δομών αλληλεγγύης που λειτουργούν στον Δήμο Βύρωνα.
Για μια περιληπτική ενημέρωση πατήστε εδώ.

 

Share: