ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Λούκα Μαρία
Αντιπρόεδρος : Μουταυτσίδου Αριστέα
Γ. Γραμματέας : Σταυροπούλου Αντωνία
Ταμίας : Βώβος Διονύσιος
Μέλος : Πιερράκος Γεώργιος
 

Share: