Διοικητικό Συμβούλιο

ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν της παραιτήσεως του Κυρίου Κωνσταντίνου Πετρόπουλου από το αξίωμα του προέδρου την 13η Ιουλίου 2020 και της επιθυμίας του να παραμείνει μέλος, όπως ορίζει το καταστατικό μας, πραγματοποιήθηκε ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε ομόφωνα η νέα κατανομή αξιωμάτων με την εξής μορφή:

Πρόεδρος : Λούκα Μαρία
Αντιπρόεδρος : Γράδος Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέας : Σταυροπούλου Αντωνία
Ταμίας : Βώβος Διονύσιος

 

Share: