ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ COVID 19

Share: